transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The concept of mental disorder

Författare och institution:
Bengt Brülde (Filosofiska institutionen)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Filosofiska meddelanden. Gröna serien, ISSN 0280-7548; nr 64
Antal sidor:
78
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Filosofiska institutionen
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi
Postens nummer:
41801
Posten skapad:
2007-05-17 16:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007