transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Hälsa och sjukdom - en begreppslig utredning

Författare och institution:
Bengt Brülde (Filosofiska institutionen); Per-Anders Tengland (-)
ISBN:
91-44-04208-6
Antal sidor:
324
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2003
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi
Postens nummer:
41793
Posten skapad:
2007-05-17 15:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007