transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Happiness theories of the good life

Författare och institution:
Bengt Brülde (Filosofiska institutionen)
Publicerad i:
Journal of Happiness Studies, 8 ( 1 ) s. 15-49
ISSN:
1389-4978
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Praktisk filosofi
Postens nummer:
41786
Posten skapad:
2007-05-17 15:26
Posten ändrad:
2011-06-22 09:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007