transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Produktkalkylering och resurssnål produktion: En studie av företags kalkylanpassning till Just-In-Time (JIT)

Författare och institution:
Christian Ax (Företagsekonomiska institutionen)
ISBN:
91-44-00295-5
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
1997
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
41674
Posten skapad:
2007-05-15 15:06
Posten ändrad:
2008-08-26 10:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007