transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Balanserat Styrkort - Vart går utvecklingen?

Författare och institution:
Christian Ax (Företagsekonomiska institutionen); Anders Höier (-)
Publicerad i:
Ekonomi & Styrning, 4 s. 25-28
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
1999
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
41669
Posten skapad:
2007-05-15 14:54
Posten ändrad:
2007-11-08 10:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007