transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Bundling and Diffusion of Management Accounting Innovations - The Case of the Balanced Scorecard in Sweden

Författare och institution:
Christian Ax (Företagsekonomiska institutionen, Ekonomistyrning); Trond Björnenak (-)
Publicerad i:
Management Accounting Research, 1 s. 1-20
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
41607
Posten skapad:
2007-05-14 15:19
Posten ändrad:
2007-05-28 14:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007