transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Reaping the harvest of peace?

The politics of 'post'-war reconstruction in northern Sri Lanka

Författare och institution:
Camilla Orjuela (Institutionen för globala studier, freds- och utvecklingsforskning & Institutionen för globala studier, asienstudier)
Publicerad i:
19th European conference for modern South Asia studies, Leiden, June 2006,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier ->
Freds- och utvecklingsforskning
Nyckelord:
Sri Lanka, reconstruction, peacebuilding
Ytterligare information:
Postens nummer:
41585
Posten skapad:
2007-05-14 12:40
Posten ändrad:
2008-12-01 12:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007