transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Distant warriors, distant peace workers?

Multiple diaspora roles in Sri Lanka's violent conflict

Författare och institution:
Camilla Orjuela (Institutionen för globala studier, freds- och utvecklingsforskning & Institutionen för globala studier, asienstudier)
Publicerad i:
Background paper to the expert forum on 'Capacity building for peace and development: Roles of Diaspora', Toronto, Canda, 19-20 October 2006,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier ->
Freds- och utvecklingsforskning
Nyckelord:
Sri Lanka, peacebuilding, diapspora, civil society, civil conflict, ethnic conflict
Ytterligare information:
Forum website and final report (pdf).
Postens nummer:
41583
Posten skapad:
2007-05-14 12:33
Posten ändrad:
2008-12-01 12:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007