transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Characteristics of men and women who complete or exit from an online internet sexuality questionnaire: A study of instrument dropout biases

Författare och institution:
Michael W. Ross (-); Kristian Daneback (Institutionen för socialt arbete); Sven-Axel Månsson (Institutionen för socialt arbete); Ronny Tikkanen (Institutionen för socialt arbete); Al Cooper (-)
Publicerad i:
Journal of Sex Research, 40 s. 396-402
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
41545
Posten skapad:
2007-05-11 14:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007