transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Handledning i ljuset av aktionsforskning

Författare och institution:
Karin Rönnerman (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande i vuxenliv)
Publicerad i:
Kroksmark, T. & Åberg, K: (red.), Handledning i pedagogiskt arbete, s. 99-118
ISBN:
9789144021911
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogiskt arbete
Nyckelord:
Handledning, aktionsforskning, pedagogiskt arbete
Postens nummer:
41480
Posten skapad:
2007-05-10 14:17
Posten ändrad:
2007-05-10 14:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007