transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Construction of Management Control after the Acquisition of large Multinationals: The complex interaction of human and technology in cross-cultural contexts.

Författare och institution:
Peter Beusch (Företagsekonomiska institutionen, Ekonomistyrning)
Publicerad i:
29th Annual Congress of the European Accounting Association, Dublin, Ireland, March 22nd-24th ,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
41455
Posten skapad:
2007-05-10 13:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007