transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Report from Sweden: The first state-owned Internet poker site

Författare och institution:
Per Binde (Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS))
Publicerad i:
Gaming Law Review, 11 ( 2 ) s. 108-115
ISSN:
1092-1885
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Sammanfattning (abstract):
The first state-owned Internet poker site was launched in March 2006 in Sweden. This paper describes the political and public debate that flared up when plans for the poker site became known, the rationale for the Swedish government granting permission to the site, and the possible implications of this decision for Swedish lottery regulation vis-à-vis EU law. Finally, some speculations on the future of Swedish gambling regulation are made.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik och samhälle ->
EU-rätt
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik och samhälle ->
Marknads- och konkurrensrätt
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Studier av offentlig förvaltning
Nyckelord:
gaming, gambling, eu, internet, poker, regulation, sweden
Postens nummer:
41430
Posten skapad:
2007-05-10 08:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007