transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Minkowski sums and Brownian exit times

Författare och institution:
Christer Borell (Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers/GU)
Publicerad i:
ANNALES DE LA FACULTE DES SCIENCES DE TOULOUSE Mathematiques, XVI ( 1 ) s. 37-47
ISSN:
0240-2963
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
If C is a domain in R^n, the Brownian exit time of C is denoted by T^C. Given domains C and D in R^n this paper gives an upper bound of the distribution function of T^(C+D) when the distribution functions of T^C and T^D are known. The bound is sharp if C and D are parallel affine half-spaces. The paper also exhibits an extension of the Ehrhard inequality.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
Nyckelord:
Brownian motion, Minkowski sum, exit time
Postens nummer:
41413
Posten skapad:
2007-05-09 12:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007