transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Jämställdhet och genus på akademins villkor. Två exempel på det Vetenskapliga fältets agerande i samband med politiska satsningar

Författare och institution:
Birgitta Jordansson (Institutionen för arbetsvetenskap)
Publicerad i:
Kvinnovetenskaplig tidskrift, 2005 ( 5 ) s. 23 - 41
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Genusstudier
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Forskningspolitik
Nyckelord:
jämställdhet, genus, akademi, politik, vetenskapligt fält
Postens nummer:
41381
Posten skapad:
2007-05-08 13:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007