transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A survey on the continuous nonlinear resource allocation problem

Författare och institution:
Michael Patriksson (Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers/GU)
Publicerad i:
European Journal of Operational Research, 185 ( 1 ) s. 1-46
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Beräkningsmatematik ->
Tillämpad matematik ->
Optimeringslära, systemteori
Postens nummer:
41380
Posten skapad:
2007-05-08 12:19
Posten ändrad:
2014-09-02 15:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007