transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Möten för lärande. Pedagogisk verksamhet för de yngsta barnen i förskolan

Författare och institution:
Eva Johansson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Barn- och ungdomsvetenskap)
ISBN:
91-85009-30-x
Antal sidor:
256
Publikationstyp:
Rapport
Publiceringsår:
2003
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Ytterligare information:
Ingår i Skolverkets serie Forskning i fokus, nr 6. Stockholm : Fritzes
Postens nummer:
41306
Posten skapad:
2007-05-04 16:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007