transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Rock art and the materialisation of a cosmology : the case of the Sagaholm barrow

Författare och institution:
Joakim Goldhahn (Institutionen för arkeologi och antikens kultur)
Publicerad i:
Rock art as social representation : papers from a session held at the European Association of Archaeologists fourth annual meeting in Göteborg 1998. Ed. Joakim Goldhahn (BAR. International series, 794), s. 77-100
ISBN:
1-84171-010-5
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
1999
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Arkeologi ->
Arkeologi, nordeuropeisk
Postens nummer:
41301
Posten skapad:
2007-05-04 16:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007