transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Bilder av bronsålder : ett seminarium om förhistorisk kommunikation : rapport från ett seminarium på Vitlycke museum 19.e-22.e oktober 2000 (Acta archaeologica Lundensia. Series in 8o, 37)

Redaktör(er):
Joakim Goldhahn (Institutionen för arkeologi och antikens kultur)
ISBN:
91-22-01941-3
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
Almqvist & Wiksell International
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2002
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Arkeologi ->
Arkeologi, nordeuropeisk
Postens nummer:
41278
Posten skapad:
2007-05-04 14:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007