transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Från planeringens "rena" förnuft till upplevelse-erans "praktiska" förnuft - den vingliga vägen över de senaste decennierna

Författare och institution:
Sten Jönsson (Gothenburg Research Institute (GRI) & Företagsekonomiska institutionen, Ekonomistyrning)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
GRI-rapport, ISSN 1400-4801; nr 2006:4
ISBN:
1400-4801
Antal sidor:
18
Publikationstyp:
Rapport
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
This article tries to bridge between the firm belief in better planning as the path ahead and the more post modern conception of "experiences" and events as tools of promoting development today. It then focuses on the outcomes of the application of an "objective" resource allocation model in the city of Göteborg (from the centre to 21 district). Each district can then reallocate resources based on local priorities. "Justice" as a topic in municipal politics is Practical Reason and Pure Reason. It is claimed that the resource allocation model has potential as a "boundary object" between local and central politics.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Ytterligare information:
Publicerad i Kommunal ekonomi och politik, volym 10, nummer 2, sid. 35-52.
Postens nummer:
41202
Posten skapad:
2007-05-03 14:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007