transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Falbygdens gånggrifter : bevarande och kunskapsförmedling ; skadeinventering av gånggrifter i centrala Västergötland 1996 och 1998 (Publikation. Länsstyrelsen Västra Götaland, 2003:17)

Författare och institution:
Tony Axelsson (Institutionen för arkeologi och antikens kultur); Curry Heimann (Institutionen för arkeologi och antikens kultur); Karl-Göran Sjögren (Institutionen för arkeologi och antikens kultur)
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Länsstyrelsen Västra Götaland
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2003
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Arkeologi ->
Arkeologi, nordeuropeisk
Postens nummer:
41198
Posten skapad:
2007-05-03 14:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007