transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A model on foraging activity and group size: can the relative importance of predation risk dilution and competition be evaluated experimentally?

Författare och institution:
Torgny Bohlin (Zoologiska institutionen); Jörgen Johnsson (Zoologiska institutionen, ekologisk zoologi)
Publicerad i:
Animal Behaviour , 68 ( 2 ) s. F1-F5
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
Postens nummer:
41138
Posten skapad:
2007-05-03 08:27
Posten ändrad:
2010-02-23 10:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007