transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Wetu Telu religion of the Sasak on Lombok

Författare och institution:
Sven Cederroth (Institutionen för globala studier, asienstudier & Institutionen för globala studier, socialantropologi)
Publikationstyp:
Bok
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialantropologi
Ytterligare information:
Manuscript, 285 pages, to be published late 2007.
Postens nummer:
41056
Posten skapad:
2007-05-02 10:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007