transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

From divine missiles to human implements : the shift in the perception of antiquities during the second half of the 17th century

Författare och institution:
Ola W. Jensen (Institutionen för arkeologi och antikens kultur)
Publicerad i:
Glyfer och arkeologiska rum : en vänbok till Jarl Nordbladh. Red. Anders Gustafsson & Håkan Karlsson (GOTARC. Serie A, 3), s. 553-567
ISBN:
91-85952-21-4
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1999
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Arkeologi
Postens nummer:
41045
Posten skapad:
2007-04-27 16:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007