transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Resenärer i forntiden - fornforskningen i 1700-talets Sverige

Författare och institution:
Ola W. Jensen (Institutionen för arkeologi och antikens kultur)
Publicerad i:
Från Worm till Welinder : åtta essäer om arkeologins disciplinhistoriska praxis. Red. Joakim Goldhahn (GOTARC. Series C. Arkeologiska skrifter, 60), s. 33-62
ISBN:
91-85345-11-9
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Arkeologi ->
Arkeologi, nordeuropeisk
Postens nummer:
41027
Posten skapad:
2007-04-27 13:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007