transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Intervening in complex humanitarian emergencies

The role of regional cooperation

Författare och institution:
Fredrik Söderbaum (Institutionen för freds- och utvecklingsforskning & Institutionen för omvärldsstudier av människans villkor, centrum för afrikastudier)
Publicerad i:
Paper delivered at the 11th EADI general conference 2005, Bonn, 21-25 September,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier ->
Freds- och utvecklingsforskning
Nyckelord:
regional cooperation, complex humanitarian emergencies
Postens nummer:
41023
Posten skapad:
2007-04-27 12:15
Posten ändrad:
2008-11-26 12:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007