transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Blocking human potential

How formal policies block the informal sector in the Maputo Corridor

Författare och institution:
Fredrik Söderbaum (Institutionen för freds- och utvecklingsforskning & Institutionen för omvärldsstudier av människans villkor, centrum för afrikastudier)
Antal sidor:
23
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
United Nations University, Comparative Regiona Integration Studies (UNU-CRIS)
Förlagsort:
www.cris.unu.edu
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
This paper focuses on one of the most interesting cross-border regions in Africa, the so-called Maputo corridor. For more than a century the Maputo corridor has been an informal crossborder micro-region, constructed by millions of migrants, extensive informal trading as well as dense socio-ethnic interactions. Since the mid-1990s there is a formal project, officially known as the Maputo Development Corridor (MDC), which seeks to reconstruct and revitalize this rather informal cross-border relationship, which effectively has existed for more than a century. The aim of this paper is to relate the formal policies of the MDC with the underlying informal social fabric of this cross-border corridor, and determine to what extent the formal policies block or unlock the human potential of the micro-region.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier ->
Freds- och utvecklingsforskning
Nyckelord:
regionalism, regional studies
Ytterligare information:
See also GUP 40122 (identical paper).
Postens nummer:
41018
Posten skapad:
2007-04-27 11:17
Posten ändrad:
2008-12-05 13:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007