transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Archaeology on the air : radio and archaeology in Sweden 1925-1950

Författare och institution:
Åsa Gillberg (Institutionen för arkeologi och antikens kultur)
Publicerad i:
Current Swedish archaeology , 14 s. 25-45
ISSN:
1102-7355
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Arkeologi
Postens nummer:
40983
Posten skapad:
2007-04-26 15:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007