transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Capital budgeting for the unexpected

Författare och institution:
Olof Zaring (Gothenburg Research Institute (GRI))
Publicerad i:
Scandinavian Journal of Management. Exeter: Pergamon Press., 12 ( 3 ) s. 233-241
ISSN:
0956-5221
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1996
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
40982
Posten skapad:
2007-04-26 14:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007