transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Arkeologi och Martin Heidegger : reflektioner kring en uppsats av Håkan Karlsson

Författare och institution:
Per Cornell (Institutionen för arkeologi och antikens kultur)
Publicerad i:
Fornvännen : tidskrift för svensk antikvarisk forskning, 93 ( 1 ) s. 30-33
ISSN:
0015-7813
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
1998
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Arkeologi
Postens nummer:
40957
Posten skapad:
2007-04-26 11:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007