transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Stories about men resisting new technology

Författare och institution:
Ulla Eriksson-Zetterquist (Gothenburg Research Institute (GRI) & Företagsekonomiska institutionen, Human Resource Management); David Knights (-)
Publicerad i:
Gender, Work and Organization conference, Keele 25-27 June, 2003,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Ytterligare information:
Organizing in Action Nets
Postens nummer:
40941
Posten skapad:
2007-04-25 17:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007