transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Strober, Myra H and Chane, Agnes Miling Kaneko (1999) The Road Winds Uphill All the Way.

Författare och institution:
Ulla Eriksson-Zetterquist (Gothenburg Research Institute (GRI) & Företagsekonomiska institutionen, Human Resource Management)
Publicerad i:
Gender, Work and Organization, 10 ( 3 ) s. 388-390
ISSN:
0968-6673
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Ytterligare information:
Organizing in Action Nets
Postens nummer:
40939
Posten skapad:
2007-04-25 16:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007