transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Lipartito, Kenneth and Sicilia, David B (ed.) Constructing Corporate America (2004) Oxford: Oxford University Press.

Författare och institution:
Ulla Eriksson-Zetterquist (Gothenburg Research Institute (GRI) & Företagsekonomiska institutionen, Human Resource Management)
Publicerad i:
Scandinavian Journal of Management. Elsevier., 22 s. 171-173
ISSN:
0956-5221
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Ytterligare information:
Organizing in Action Nets.
Postens nummer:
40933
Posten skapad:
2007-04-25 16:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007