transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Separation of human adipocytes by size: hypertrophic fat cells display distinct gene expression

Författare och institution:
Margareta Jernås (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Jenny Palming (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Kajsa Sjöholm (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Eva Jennische (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi); Per-Arne Svensson (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Britt G. Gabrielsson (-); Max Levin (Wallenberglaboratoriet); Anders Sjögren (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik, Chalmers/GU); Mats Rudemo (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik, Chalmers/GU); Ted Lystig (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Björn Carlsson (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Lena M S Carlsson (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Malin Lönn (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin)
Publicerad i:
The FASEB Journal, 20 s. E832–E839
ISSN:
1530-6860
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Enlarged adipocytes are associated with insulin resistance and are an independent predictor of type 2 diabetes. To understand the molecular link between these diseases and adipocyte hypertrophy, we developed a technique to separate human adipocytes from an adipose tissue sample into populations of small cells (mean 57.6+-3.54 um) and large cells (mean 100.1+-3.94 um). Microarray analysis of the cell populations separated from adipose tissue from three subjects identified 14 genes, of which five immune-related, with more than fourfold higher expression in large cells than small cells. Two of these genes were serum amyloid A (SAA) and transmembrane 4 L six family member 1 (TM4SF1). Real-time RT-PCR analysis of SAA and TM4SF1 expression in adipocytes from seven subjects revealed 19-fold and 22-fold higher expression in the large cells, respectively, and a correlation between adipocyte size and both SAA and TM4SF1 expression. The results were verified using immunohistochemistry. In comparison with 17 other human tissues and cell types by microarray, large adipocytes displayed by far the highest SAA and TM4SF1 expression. Thus, we have identified genes with markedly higher expression in large, compared with small, human adipocytes. These genes may link hypertrophic obesity to insulin resistance/type 2 diabetes.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Sannolikhetsteori och statistik ->
Matematisk statistik
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Endokrinologi och diabetes ->
Endokrinologi
Nyckelord:
cell size, serum amyloid a, transmembrane 4 L six family member 1, leptin, insulin resistance
Postens nummer:
40874
Ingår i post nr:
Posten skapad:
2007-04-24 13:52
Posten ändrad:
2012-06-21 13:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007