transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Was there a Santa María Culture? : a discussion of a commonly used concept in Argentine archaeology

Författare och institution:
Per Cornell (Institutionen för arkeologi och antikens kultur); Nils Johansson (-)
Publicerad i:
Current Swedish archaeology, 6 s. 39-46
ISSN:
1102-7355
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
1998
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Arkeologi ->
Arkeologi, utomeuropeisk
Postens nummer:
40844
Posten skapad:
2007-04-23 16:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007