transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Self-doubt: why we are not identical to things of any kind

Författare och institution:
Ingmar Persson (Filosofiska institutionen)
Publicerad i:
Ratio, 4
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi
Postens nummer:
40814
Posten skapad:
2007-04-23 13:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007