transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Are Flexible Designs Sound? Discussions

Författare och institution:
Marianne Frisén (Institutionen för nationalekonomi med statistik, Statistiska forskningsenheten)
Publicerad i:
Biometrics, 62 ( 3 ) s. 678-680
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Sannolikhetsteori och statistik ->
Statistik
Postens nummer:
40742
Posten skapad:
2007-04-20 13:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007