transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Early warnings for turns in business and finance.

Författare och institution:
David Bock (Statistiska forskningsenheten)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Research report / Department of Statistics, ISSN 0349-8034
Publikationstyp:
Licentiatavhandling
Förlag:
Göteborg University
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Datum för examination:
2003-05-16
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Sannolikhetsteori och statistik ->
Statistik
Postens nummer:
40733
Posten skapad:
2007-04-20 12:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007