transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The UN and regional organizations in global security

Competing or complementary logics?

Författare och institution:
Björn Hettne (Institutionen för globala studier, freds- och utvecklingsforskning & Institutionen för globala studier, afrikastudier); Fredrik Söderbaum (Institutionen för globala studier, freds- och utvecklingsforskning & Institutionen för globala studier, afrikastudier)
Publicerad i:
Global Governance, 12 ( 3 Fall ) s. 227-232
ISSN:
1075-2846
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier ->
Freds- och utvecklingsforskning
Nyckelord:
regionalism, global security, UN
Postens nummer:
40729
Posten skapad:
2007-04-20 11:44
Posten ändrad:
2011-11-24 10:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007