transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Comments on the problem-orientated scientific biography as a research method

Författare och institution:
Jarl Nordbladh (Institutionen för arkeologi och antikens kultur); Anna Engman (-); Stig Welinder (-); Knut Helskog (-); Anders Hesjedal (-)
Publicerad i:
Norwegian archaeological review, 31 ( 2 ) s. 97-111
ISSN:
0029-3652
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1998
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Arkeologi
Postens nummer:
40702
Posten skapad:
2007-04-19 15:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007