transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Between compromise and violence: surveying Palestinian opinion

Författare och institution:
Michael Schulz (Institutionen för globala studier, mellanösternstudier)
Publicerad i:
Conference paper for 2nd National Peace Conference in Göteborg, 7-8 September 2006,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier ->
Freds- och utvecklingsforskning
Nyckelord:
Palestine, peace studies
Postens nummer:
40650
Posten skapad:
2007-04-18 13:27
Posten ändrad:
2008-12-03 19:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007