transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Samverkan kring äldres vård och omsorg - två försöksverksamheter

Författare och institution:
Carina Löfström (Företagsekonomiska institutionen, Studier av organisation och samhälle)
Publicerad i:
Folkhälsa i samverkan mellan professioner, organisationer och samhällssektorer, s. 245-263
ISBN:
978-91-44-01793-8
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
40646
Posten skapad:
2007-04-18 11:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007