transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Evaluation of Israel/Palestine Centre for Research and Information (IPCRI)

Författare och institution:
Michael Schulz (Institutionen för freds- och utvecklingsforskning & Institutionen för omvärldsstudier av människans villkor, centrum för mellanösternstudier); Gordon Tamm (-); Helena Lindholm Schulz (Institutionen för freds- och utvecklingsforskning & Institutionen för omvärldsstudier av människans villkor, centrum för mellanösternstudier); Åke Nihlén (-)
ISBN:
ISBN 91-586-8461-1, ISSN 1401-0402
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Sida Evaluations
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
IPCRI is a joint Israel/Palestinian institution devoted to promoting dialogues between the conflicting parties in order to promote the development of releveant and sustainable policies on common issues.

The evaluation was carried out in October-November 2003 by a team put together by Swedegroup international consultants AB. The evaluation focused on (a) the quality, effectiveness and impact of IPCRI's activities, and (b) the organizational and managerial framework of IPCRI as such.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier ->
Freds- och utvecklingsforskning
Nyckelord:
Israel, Palestine, Sida evaluations
Ytterligare information:
The full text of the report can be downloaded from Sida
Postens nummer:
40556
Posten skapad:
2007-04-16 12:29
Posten ändrad:
2008-12-05 12:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007