transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Towards a multilingual medical lexicon

Författare och institution:
Kornél Markó (-); Robert Baud (-); Pierre Zweigenbaum (-); Lars Borin (Institutionen för svenska språket); Magnus Merkel (-); Stefan Schulz (-)
Publicerad i:
Proceedings of the American Medical Informatics Association Symposium (AMIA '06), s. 534-538
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling)
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Postens nummer:
40540
Posten skapad:
2007-04-14 17:05
Posten ändrad:
2010-01-26 12:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007