transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Archaeological morals between modernity and post-modernity

Författare och institution:
Håkan Karlsson (Institutionen för arkeologi och antikens kultur)
Publicerad i:
Swedish archaeologists on ethics. Ed. Håkan Karlsson , s. 71-84
ISBN:
91-973713-7-8
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Bricoleur press
Förlagsort:
Lindome
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Arkeologi
Postens nummer:
40529
Posten skapad:
2007-04-13 15:17
Posten ändrad:
2011-01-20 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007