transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Civil society and Palestinian democracy

Författare och institution:
Michael Schulz (Institutionen för globala studier, mellanösternstudier)
Publicerad i:
Democratization and civil society in the Middle East [GUP 40513],
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Sida & Centre for Middle East Studies, Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier ->
Freds- och utvecklingsforskning
Nyckelord:
Palestine, democratization, civil society
Ytterligare information:
Postens nummer:
40515
Posten skapad:
2007-04-13 12:03
Posten ändrad:
2008-12-03 19:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007