transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Chronic granulomatous disease: from genetic defect to clinical presentation

Författare och institution:
Johan Bylund (Institutionen för invärtesmedicin, Avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning); D. Goldblatt (-); D. P. Speert (-)
Publicerad i:
Adv Exp Med Biol, 568 s. 67-87
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
Animals, Gene Therapy/*methods, Granulomatous Disease, Chronic/enzymology/*genetics/physiopathology, Humans, NADPH Oxidase/*genetics
Postens nummer:
40430
Posten skapad:
2007-04-11 10:34
Posten ändrad:
2007-09-05 10:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007