transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Residue currents of monomial ideals

Författare och institution:
Elizabeth Wulcan (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Indiana University Mathematics Journal, 56 ( 1 ) s. 365-388
ISSN:
0022-2518
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
We compute residue currents of Bochner-Martinelli type associated with a monomial ideal $I$, by methods involving certain toric varieties. In case the variety of $I$ is the origin, we give a complete description of the annihilator of the currents in terms of the associated Newton diagram. In particular, we show that the annihilator is strictly included in $I$, unless $I$ is defined by a complete intersection.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
Nyckelord:
residue current, Bochner-Martinelli formula, ideals of holomorphic functions, Newton polyhedron, Newton diagram
Postens nummer:
40391
Ingår i post nr:
Posten skapad:
2007-04-05 14:48
Posten ändrad:
2016-04-28 09:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007