transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Products of residue currents of Cauchy-Fantappiè-Leray type

Författare och institution:
Elizabeth Wulcan (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Arkiv för matematik, 45 ( 1 ) s. 157-178
ISSN:
0004-2080 (Print) 1871-2487 (Online)
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
With a given holomorphic section of a Hermitian vector bundle, one can associate a residue current by means of Cauchy-Fantappiè-Leray type formulas. In this paper we define products of such residue currents. We prove that, in the case of a complete intersection, the product of the residue currents of a tuple of sections coincides with the residue current of the direct sum of the sections.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
Postens nummer:
40390
Ingår i post nr:
Posten skapad:
2007-04-05 14:39
Posten ändrad:
2016-04-28 09:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007