transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Langfaerder og helleristninger

Författare och institution:
Kristian Kristiansen (Institutionen för arkeologi och antikens kultur)
Publicerad i:
In situ : västsvensk arkeologisk tidskrift , 2000/2001 s. 67-80
ISSN:
1403-4964
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2002
Språk:
annat
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Arkeologi ->
Arkeologi, nordeuropeisk
Postens nummer:
40374
Posten skapad:
2007-04-04 15:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007