transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Att hela eller dela : några reflektioner över ett par bärnstensfynd från Västergötland

Författare och institution:
Tony Axelsson (Institutionen för arkeologi och antikens kultur); Anders Strinnholm (Institutionen för arkeologi och antikens kultur)
Publicerad i:
Glyfer och arkeologiska rum : en vänbok till Jarl Nordbladh. Red. Anders Gustafsson & Håkan Karlsson (GOTARC. Serie A, 3), s. 11-19
ISBN:
91-85952-21-4
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1999
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Arkeologi ->
Arkeologi, nordeuropeisk
Postens nummer:
40258
Posten skapad:
2007-04-02 14:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007